Make your own free website on Tripod.com

อำเภอเมือง

ก๋วยเตี๋ยว 22 870/32 ถ. ชัยชนะ โทรศัพท์ : 0 3827 5278
ครัวหลวง 66/4-5 ถ. วชิรปราการ
ชวาล 888 ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3827 3800-3
ชุนแสง 797/6 ถ. เจตน์จำนงค์
ซังฮี้ 844/31 จ (ตรงข้ามธนาคารไทยทนุ) ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3828 2227
นพรัตน 17/15 ซ. นพรัตน์ โทรศัพท์ : 0 3828 7325
ภัตตาคารโง้วเส็งกี่ 66/31 ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3827 2768, 0 3828 2768, 0 3828 8125
ศรีนิยม 850/3-4 ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3828 2630, 0 3828 2522

อำเภอพนัสนิคม

ตองเตย 191/1 ถ. เมืองเก่า โทรศัพท์ : 0 3847 3254

อำเภอศรีราชา

จันทร์เพ็ญ 30 ถ. เทศบาล 1 โทรศัพท์ : 0 3831 1025, 0 38312580
จั๊วหลี 46/22 ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3831 1244, 0 3832 1263, 0 3877 0613
ชมทะเล ในโรงแรมบางแสนบีชรีสอร์ท โทรศัพท์ : 0 3838 1675-7, 0 3838 1628-9
ซีไซด์ 9 ถ. เจิมจอมพล 18 โทรศัพท์ : 0 3831 2537, 0 383 23851
ดีพร้อม 240 หมู่ 13 ถ. เลียบชายหาด โทรศัพท์ : 0 3838 1622
ป้าหวาน 20 หมู่ 1 อ่าวอุดม ต. ศุขลา (ก๋วยเตี๋ยวทะเล, ผัดไทย) โทรศัพท์ : 0 3835 1873, 0 3876 6280
ภัตตาคารไต้ฮี้ 13 ถ. สุขุมวิท โทรศัพท์ : 0 3831 1306, 0 3831 2880
ศรีราชาซีฟู้ด 160 ถ. ศรีรา ซ. 1 โทรศัพท์ : 0 3877 0818
แสนสมบูรณ์ 229 ถ. เลียบชายหาด โทรศัพท์ : 0 3838 1636, 0 3838 3801
แสนสุข 128 ถ. เลียบชายหาด ต. แสนสุข โทรศัพท์ : 0 3838 1009, 0 3874 8569, 0 3874 8572

อำเภอสัตหีบ

ชมทะเลตังเก 321/6 ถ. เลียบชายหาดจอมเทียน โทรศัพท์ : 0 3823 1070, 0 3823 1304
ปรีชาโภชนา 0548/33 ถ. ชายทะเล โทรศัพท์ : 0 3843 7977
ลุงไสว ถ. เลียบชายหาดจอมเทียน โทรศัพท์ : 0 3823 1398
สีเทา 91 หมู่ 1 บางเสร่ โทรศัพท์ : 0 3843 6583, 0 3843 6380

กลับหน้าแรก