Make your own free website on Tripod.com
     


          พัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งทางบก และทางน้ำ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว เริ่มจากการที่ทหารอเมริกันได้แวะขึ้นฝั่ง และเช่าบ้านพักตากอากาศที่พัทยาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ต่อมาพัทยาจึงได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ และพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
           การเดินทาง จากกรุงเทพฯไปพัทยา สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) มีแยกขวาเข้าพัทยา หรือเดินทางไปตามเส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) ถ้าใช้บริการของรถ บขส. ขึ้นรถได้ทั้งที่สถานีขนส่งเอกมัยและหมอชิต 2 สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 0 2391 2504 (รถธรรมดา) และ โทร. 0 2391 9829 (รถปรับอากาศ) หรือที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 (บริษัท รุ่งเรือง โค้ช จำกัด )โทร. 0 2271-2962 (รถปรับอากาศ) นอกจากนี้ยังมีรถไฟสายกรุงเทพฯ-พัทยา-พลูตาหลวง ออกจากหัวลำโพงวันละ 1 เที่ยว โทร. 1690, 0 2223-7010, 0 2223-7020